Viceprimar, IANUŞ NICOLAE

viceprimar, Comuna Baia, IANUŞ NICOLAE

IANUŞ NICOLAE
Viceprimarul comunei Baia

Profesia de bază: inginer
Nivelul studiilor: Licenţă
(Facultate de management si inginerie economica in agricultura si dezvoltare rurala)
Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Viceprimar, la primul mandat; 63 de ani
Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri
CONVOCARE IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BAIA
publicat: 20-08-2019   utilizator: 186  


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HCL nr. 34 cu privire la atribuirea d-lui Dumitru Gabriel-Adrian si Bajenaru Florentina, domiciliati in localitatea Baia, strada 1 Decembrie, nr. 71, comuna Baia si sat Ceamurlia de Jos, strada Furtunii, nr. 2, judetul Tulcea, a unui lot in suprafata de 300 mp, in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, pentru construirea unei locuinte
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  
HCL nr. 33 cu privire la atribuirea d-lui Stoian Razvan si d-nei Budu Cristina, domiciliati in localitatea Baia, strada Republicii, nr. 103A, comuna Baia, jud. Tulcea, a unui lot in suprafata de 300 mp, in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei , pentru construirea unei locuinte
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  
HCL nr. 32 cu privire la acordul pentru utilizarea si construirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora in intravilan sat Ceamurlia de Sus si intravilan sat Caugagia, pe durata existentei acestuia
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  
HCL nr. 31 cu privire la scoaterea la licitatie publica, aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentatiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, pentru realizarea unor investitiide ,, infiintare ferme zootehnice", ,,extindere ferma zootehnica", atelier statie ITP
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  
HCL nr. 30 privind modificarea-actualizarea listei de bunuri din domeniul privat al comunei Baia, jud. Tulcea
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  


>>> Hotărâri