• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Baia

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
45 20-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2022 - -   - -
44 20-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind la aprobarea Conturilor de executie ale bugetului comunei Baia, judeţul Tulcea la trimestrul II al anului 2022 da 2022-05-20   -
43 20-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea înființării Serviciului social fără cazare Centru de zi de asistență și recuperare Baia și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de zi de asistență și recuperare Baia da 2022-05-20   -
42 20-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG193300221/06.08.2019, pentru proiectul ,,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA’’ da 2022-05-20   -
41 20-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general la finalizarea investiției MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA BAIA, JUDEŢUL TULCEA da 2022-05-20   -
40 20-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea organigramei si statul de functii al U.AT. Baia ,județul Tulcea da 2022-05-20   -
39 20-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind completarea comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local al comunei Baia, județul Tulcea, pentru mandatul 2020-2024 da 2022-05-20   -
38 20-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia - -   - -
37 02-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITARE ȘCOALĂ BAIA, CORP BISERICA COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI da 2022-05-02   -
36 02-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat pentru realizarea investitiei „CENTRU COMUNITAR MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA BAIA” da 2022-05-02   -
35 02-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind atribuirea fam.Simion George și Simion Mirela-Alexandra ,domiciliată in comuna Baia, judeţul Tulcea, a unui lot în suprafaţă de 300 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei , pentru construirea unei locuinţe - -   - -
34 02-05-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si a Conturilor de executie pentru anul 2021 al comunei Baia, judeţul Tulcea da 2022-05-02   -
33 20-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2022 da 2022-04-20   -
32 20-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la aprobarea Conturilor de executie ale bugetului comunei Baia, judeţul Tulcea la trimestrul I al anului 2022 - -   - -
31 19-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului de investiţii ” alimentarea cu gaze naturale a comunei BAIA,județul Tulcea” - -   - -
30 05-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG193300173/05.07.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.,pentru proiectul C0760C0I0041723800014 din data 17.07.2018 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA CAMENA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
29 05-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la atribuirea dlui Bordianu Nicolae-Adrian ,domiciliat in loc.Baia, str.Pieței , nr 6, comuna Baia, judeţul Tulcea, a unui lot în suprafaţă de 300 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei , pentru construirea unei locuinţe - -   - -
28 05-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea implementării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea UAT BAIA" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - -   - -
27 05-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la retragerea dlui Prelucă Marian ,dreptului de folosință gratuită a terenului în suprafaţă de 300 mp, situat în T67, CC 648/1, lot H4, pentru construirea unei locuinţe - -   - -
26 05-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la aprobarea organigramei si statul de functii al U.AT. Baia ,județul Tulcea - -   - -
25 05-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la aprobarea vânzarii a unor terenuri , din domeniul privat al comunei BAIA, - -   - -
24 09-03-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la aprobarea pretului la apa potabila si a tarifului la canalizare pentru Serviciul Public Goscom Baia da 2022-03-09   -
23 05-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la acordarea unui ajutor social în valoare netă de 200 lei, din bugetul local pe anul 2022 , persoanelor care au vârsta de peste 80 de ani şi au domiciliul în comuna Baia , judeţul Tulcea da 2022-04-05   -
22 05-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la acordarea unui ajutor social în valoare netă de 400 lei, din bugetul local pe anul 2022 , cuplurilor din comuna Baia , care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă da 2022-04-05   -
21 05-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea listelor de acces , de stabilire a ordinii de prioritate si de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in comuna Baia , construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte ANL - -   - -
20 05-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; Privind completarea comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al comunei Baia, județul Tulcea, pentru mandatul 2020-2024 - -   - -
19 05-04-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia - -   - -
18 14-02-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Baia care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Baia pentru perioada 01.01.2021- 31.12.2021 - -   - -
17 14-02-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la atribuirea dnei Vasiloiu Nicoleta ,domiciliată in loc.Baia, str.Viitorului , nr 61, comuna Baia, judeţul Tulcea, a unui lot în suprafaţă de 300 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei , pentru construirea unei locuinţe - -   - -
16 14-02-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea modificării Actului Constitutiv SC GOSCOM Baia S.R.L da 2022-02-14   -
15 20-01-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2022 da 2022-01-20   -
14 04-02-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind modificarea HCL nr. 59/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului de investiţii ” RELOCARE BRANȘAMENTE INDIVIDUALE LA SISTEMUL EXISTENT DE ALIMENTARE CU APA DIN SATUL BAIA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
13 04-02-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind modificarea HCL nr. 56/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului de investiţii ” Modernizare străzi în localitatea Panduru și localitatea Caugagia, comuna Baia, judetul Tulcea ” - -   - -
12 04-02-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind modificarea HCL nr. 55/20.10.2021 privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanţare a obiectivului de investiţii ” MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BAIA” - -   - -
11 04-02-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG193300109/10.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0760C0I0031723800004 din data 14.05.2018, „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOCALITATEA PANDURU, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA" - -   - -
10 12-01-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul ”Înființare fermă de creștere și îngrășarea animale „ satul Baia, comuna Baia, judetul Tulcea - -   - -
9 12-01-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la atribuirea dl Strihan Daniel și Costache Florentina -Cristina ,domiciliați in loc.Baia, str.Răscoalei , nr 23 , comuna Baia, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe - -   - -
8 12-01-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la aprobarea vânzarii a unui teren intravilan al localității Caugagia, situat în T 9, CC 125/1, nr.cad 36409, în suprafață de 5.000 mp , din domeniul privat al comunei BAIA, - -   - -
7 12-01-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Liboși Mihai și vacantarea unui loc de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei BAIA - -   - -
6 12-01-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind modificarea si completarea hotarîrii nr.13/15.03.2019 privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă si canalizare din comuna Baia - -   - -
5 12-01-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea cotei de dezvoltare pentru serviciul de alimentare cu apă si canalizare GOSCOM BAIA - -   - -
4 12-01-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă pentru serviciului de alimentare cu apă si canalizare GOSCOM BAIA - -   - -
3 05-01-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; cu privire la aprobarea „retelei şcolare din comuna Baia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2022-2023 - -   - -
2 27-01-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia - -   - -
1 11-01-2022 MARŞAVELA MUGUREL-LAURENŢIU, Primar; privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină