• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Baia: lista dispoziţiilor primarului cu caracter normativ publicate

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 104/20-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 28.04.2022 ora 13,00 15-05-2022    - -
Dispoziţia 103/19-04-2022 cu privire la convocarea de îndată a Consiliului local Baia , judeţul Tulcea în şedinţă extraordinara în data de 20.04.2022 ora 12,00 14-05-2022    - -
Dispoziţia 99/13-04-2022 privind desemnarea domnului Cojocariu Florin, ca persoană responsabilă cu întocmirea și transmiterea trimestrială către Instituția Prefectului județului Tulcea a situațiilor privind evidența și administrarea spațiilor verzi din intravilanul comunei Baia, județul Tulce 08-05-2022    - -
Dispoziţia 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 30-04-2022    - -
Dispoziţia 70/11-03-2022 cu privire la virarea de credite de angajament şi credite bugetare în cadrul aceluiasi capitol si aceluiasi program finanţat din fonduri externe nerambursabile 21-03-2022    - -
Dispoziţia 69/10-03-2022 privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din echipa de implementare a proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea-UAT Comuna Baia , Cod proiect 154674” 21-03-2022    - -
Dispoziţia 58/02-03-2022 privind delegarea temporară a unor atribuţii ale primarului comunei Baia , către viceprimarul, respectiv secretarul general al comunei 13-03-2022    - -
Dispoziţia 57/01-03-2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Baia pentru perioada 01.01.2021- 31.12.2021 07-03-2022    - -
Dispoziţia 47/14-02-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 21.02.2022 ora 15,00 07-03-2022    - -
Dispoziţia 44/04-02-2022 cu privire la convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 09.02.2022 ora 15,00 12-02-2022    - -
Dispoziţia 38/03-02-2022 privind constituirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarii „ Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural din Localitatea Camena, Comuna Baia, Judetul Tulcea” 12-02-2022    - -
Dispoziţia 37/03-02-2022 privind constituirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarii „Reabilitarea, modernizarea si dotarea căminului cultural din localitatea Panduru, comuna Baia, județul Tulcea” 12-02-2022    - -
Dispoziţia 14/20-01-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 27.01.2022 ora 15,00 06-02-2022    - -
Dispoziţia 12/10-01-2022 privind constituirea comisiei de solutionare contestații pentru ocuparea a 5 posturi de experti de implementare , pe perioadă determinată în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021, in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel de propuneri de proiecte 4: “DEZVOLTARE LOCALĂ”, implementat de catre UAT Comuna BAIA în calitate de Promotor de proiect 23-01-2022    - -
Dispoziţia 11/10-01-2022 privind constituirea comisiei de solutionare contestații pentru ocuparea a 3 posturi de experti de implementare , asistent farmaceutic , Kinetoterapeut , Ingrijitor centru comunitar servicii socio-medicale , pe perioadă determinată în cadrul proiectului” împreună pentru bunicii comunei Baia” POCU/656/4/4/132149, finanțat din fonduri nerambursabile derulat de UAT comuna Baia, scoase la concurs în data de 17.01.2022- 27.01.2022 23-01-2022    - -
Dispoziţia 10/10-01-2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a 5 posturi de experti de implementare , pe perioadă determinată în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021, in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel de propuneri de proiecte 4: “DEZVOLTARE LOCALĂ”, implementat de catre UAT Comuna BAIA în calitate de Promotor de proiect 23-01-2022    - -
Dispoziţia 9/10-01-2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a 3 posturi de experti de implementare , asistent farmaceutic , Kinetoterapeut , Ingrijitor centru comunitar servicii socio-medicale , pe perioadă determinată în cadrul proiectului” împreună pentru bunicii comunei Baia” POCU/656/4/4/132149, finanțat din fonduri nerambursabile derulat de UAT comuna Baia, scoase la concurs în data de 17.01.2022- 27.01.2022 23-01-2022    - -
Dispoziţia 4/05-01-2022 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia, județul Tulcea în data de 11.01.2022, ora 10:00 23-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local