• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Baia: lista dispoziţiilor primarului cu caracter normativ publicate

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 235/07-08-2023 cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor , în vederea vânzării unor terenuri din domeniul privat al comunei Baia,judeţul Tulcea 16-08-2023    - -
Dispoziţia 227/25-07-2023 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 01.07.2023 ora 15,00 03-08-2023    - -
Dispoziţia 189/14-06-2023 cu privire la convocarea de îndată a Consiliului local Baia , judeţul Tulcea în şedinţă extraordinara in data de 16.06.2023 ora 09,00 07-07-2023    - -
Dispoziţia 174/24-05-2023 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 31.05.2023 ora 15,00 11-06-2023    - -
Dispoziţia 154/02-05-2023 privind constituirea comisiei de solutionare contestații pentru ocuparea a 1 post, de expert de implementare , medic, pe perioadă determinată în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021, in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel de propuneri de proiecte 4: “DEZVOLTARE LOCALĂ”, implementat de catre UAT Comuna BAIA în calitate de Promotor de proiect 11-06-2023    - -
Dispoziţia 153/02-05-2023 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a 1 post de expert de implementare , medic, pe perioadă determinată în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021, in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel de propuneri de proiecte 4: “DEZVOLTARE LOCALĂ”, implementat de catre UAT Comuna BAIA în calitate de Promotor de proiect 11-06-2023    - -
Dispoziţia 152/02-05-2023 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a 1 post de expert de implementare , Ingrijitor echipa mobila, pe perioadă determinată în cadrul proiectului” împreună pentru bunicii comunei Baia” POCU/656/4/4/132149, finanțat din fonduri nerambursabile derulat de UAT comuna Baia, scoase la concurs în data de 05.05.2023- 15.05.2023 11-06-2023    - -
Dispoziţia 151/02-05-2023 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a 1 post de expert de implementare , Ingrijitor echipa mobila, pe perioadă determinată în cadrul proiectului” împreună pentru bunicii comunei Baia” POCU/656/4/4/132149, finanțat din fonduri nerambursabile derulat de UAT comuna Baia, scoase la concurs în data de 05.05.2023- 15.05.2023 11-06-2023    - -
Dispoziţia 109/19-04-2023 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 26.04.2023 ora 15,00 20-05-2023    - -
Dispoziţia 105/12-04-2023 privind constituirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrării ,,Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră, în comuna Baia, județul Tulcea’’ 24-04-2023    - -
Dispoziţia 87/29-03-2023 cu privire la modificarea repartizării pe trimestre a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2023 24-04-2023    - -
Dispoziţia 86/29-03-2023 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 05.04.2023 ora 15,00 04-04-2023    - -
Dispoziţia 56/03-03-2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind achiziţia de executie lucrari igienizare case in cadrul proiectului ,,Centru Comunitar Multifunctional in localitatea Baia” 04-04-2023    - -
Dispoziţia 40/08-02-2023 DISPOZITIA Nr . 40 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia , judeţul Tulcea în data de 15.02.2023 ora 16,00 24-03-2023    - -
Dispoziţia 28/30-01-2023 privind actualizarea Unitatii Locale de Sprijin pentru Combaterea Bolilor 06-02-2023    - -
Dispoziţia 17/19-01-2023 cu privire la aprobarea modificarii si completarii procedurii operaționale „ Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile „- în cadrul proiectului,, Măsuri Integrate de dezvoltare locală”, cod PN4059 finanțat prin Granturi Norvegiene 2014-2021 06-02-2023    - -
Dispoziţia 12/06-01-2023 cu privire la convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia , judeţul Tulcea în data de 11.01.2023 ora 15,00 06-02-2023    - -
Dispoziţia 3/03-01-2023 privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiect ,pentru implementarea proiectului ” ÎMPREUNĂ PENTRU BUNICII COMUNEI BAIA ” POCU/656/4/4/132149 cod SMIS 2014 :132149 06-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină