Primar, MARSAVELA MUGUREL-LAURENŢIU

primar, Comuna Baia, MARSAVELA MUGUREL-LAURENŢIU

MARSAVELA MUGUREL-LAURENŢIU
Primarul comunei Baia

Profesia de bază: inginer cinegetic
Nivelul studiilor: Licenţă
(Facultatea de Silvicultura Transilvania)
Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la primul mandat; 54 de ani
Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri
DISPOZITIA NR 58/07.02.2020, cu privire la convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Baia
publicat: 07-02-2020   utilizator: 186  
Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2020
publicat: 22-01-2020   utilizator: 142  
PROIECT DE HOTARARE NR. 1 , cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Baia, pentru anul 2019
publicat: 21-01-2020   utilizator: 186  


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HOTARARI CONSILIUL LOCAL BAIA, in sedinta ordinara din data de 11.05.2020
publicat: 29-05-2020   utilizator: 186  
HOTARARI CONSILIUL LOCAL BAIA, in sedinta ordinara din 06.04.2020
publicat: 21-04-2020   utilizator: 186  
HOTARARI CONSILIUL LOCAL BAIA, in sedinta extraordinara din 21.02.2020
publicat: 07-04-2020   utilizator: 186  
HOTARARI CONSILIUL LOCAL BAIA, in sedinta ordinara din 16.03.2020
publicat: 07-04-2020   utilizator: 186  
HOTARARI CONSILIUL LOCAL BAIA in sedinta ordinara din 14.02.2020
publicat: 07-04-2020   utilizator: 186  


>>> Hotărâri
Anunţ important pentru crescătorii de animale care deţin păşuni pe teritoriul comunei Baia, judeţul Tulcea
anul: 2020;
Anunt pentru crescatorii de animale.pdf  (0.01MB ) : 11-05-2020   utilizator: 123  

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI - încheierea unui Parteneriat cu entităţi de drept privat - în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul apelului de propuneri de proiecte nr. 4 DEZVOLTARE LOCALĂ
anul: 2020;

Primaria comunei Baia, judetul Tulcea, cu sediul in strada 1 Decembrie, nr. 2, cod postal 827005, Comuna Baia, Judetul Tulcea, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Parteneriat cu entitati de drept privat, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila si a UE privind achizitiile publice, articolul 8.15 din Regulament, precum si prevederile cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017, in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul apelului de propuneri de proiecte nr. 4 " DEZVOLTARE LOCALĂ", lansat in data de 10 septembrie 2019, in cadrul Programului “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014‐2021.


1- Anunt selectie - Baia.pdf  (0.16MB ) : 17-02-2020   utilizator: 123  
2- Anexe anunt.pdf  (0.30MB ) : 17-02-2020   utilizator: 123  

Publicatie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare precum si stabilirea sediilor in care se va desfasura procesul de votare din data de 10 noiembrie 2019, pentru alegerea Presedintelui Romaniei, in comuna Baia, judetul Tulcea
anul: 2019;
Publicatie privind delimitarea sectiilor de votare.pdf  (0.57MB ) : 11-10-2019   utilizator: 186  

HCL nr 65 - liste acces - ordine prioritate locuinţe ANL
anul: 2019;
HOTARAREA NR 65.pdf  (2.10MB ) : 02-10-2019   utilizator: 186  
PV AFISARE HCL NR 65.pdf  (0.17MB ) : 02-10-2019   utilizator: 186  

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes local pe anul 2019
anul: 2019;

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Baia , Str. Baia , Nr. 2 , Comuna Baia , judeţul  Tulcea , telefon 0240/564.138, fax 02564.065, email primariabaia@yahoo.com


anunt-licitatie-nonprofit-si-culte-2019-pt-presa.pdf  (0.18MB ) : 02-08-2019   utilizator: 123