Primar, MARSAVELA MUGUREL-LAURENŢIU

primar, Comuna Baia, MARSAVELA MUGUREL-LAURENŢIU

MARSAVELA MUGUREL-LAURENŢIU
Primarul comunei Baia

Profesia de bază: inginer cinegetic
Nivelul studiilor: Licenţă
(Facultatea de Silvicultura Transilvania)
Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la primul mandat; 53 de ani
Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri
CONVOCARE IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BAIA
publicat: 20-08-2019   utilizator: 186  


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HOTARARI CONSILIUL LOCALA BAIA sedinta 23 august 2019
publicat: 11-09-2019   utilizator: 142  
HCL nr. 34 cu privire la atribuirea d-lui Dumitru Gabriel-Adrian si Bajenaru Florentina, domiciliati in localitatea Baia, strada 1 Decembrie, nr. 71, comuna Baia si sat Ceamurlia de Jos, strada Furtunii, nr. 2, judetul Tulcea, a unui lot in suprafata de 300 mp, in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, pentru construirea unei locuinte
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  
HCL nr. 33 cu privire la atribuirea d-lui Stoian Razvan si d-nei Budu Cristina, domiciliati in localitatea Baia, strada Republicii, nr. 103A, comuna Baia, jud. Tulcea, a unui lot in suprafata de 300 mp, in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei , pentru construirea unei locuinte
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  
HCL nr. 32 cu privire la acordul pentru utilizarea si construirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora in intravilan sat Ceamurlia de Sus si intravilan sat Caugagia, pe durata existentei acestuia
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  
HCL nr. 31 cu privire la scoaterea la licitatie publica, aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentatiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, pentru realizarea unor investitiide ,, infiintare ferme zootehnice", ,,extindere ferma zootehnica", atelier statie ITP
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  


>>> Hotărâri
Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes local pe anul 2019
anul: 2019;

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Baia , Str. Baia , Nr. 2 , Comuna Baia , judeţul  Tulcea , telefon 0240/564.138, fax 02564.065, email primariabaia@yahoo.com


anunt-licitatie-nonprofit-si-culte-2019-pt-presa.pdf  (0.18MB ) : 02-08-2019   utilizator: 123  

Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri şi actele justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate
anul: 2019;
ANUNT- REPARTIZARE LOCUINTE ANL.pdf  (0.10MB ) : 10-06-2019   utilizator: 123  

INFORMATIE CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DECLARATIEI UNICE
anul: 2019;
anunt DU 2019-1.jpg  (0.20MB ) : 09-05-2019   utilizator: 186  

Anunţ important pentru persoanele care nu deţin titlu de proprietate pentru terenul intravilan aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti
anul: 2018;
anunt_important.pdf  (0.43MB ) : 15-10-2018   utilizator: 123