• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Baia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 45/13-07-2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2022 22-07-2022    - -
HCL 44/13-07-2022 privind la aprobarea Conturilor de executie ale bugetului comunei Baia, judeţul Tulcea la trimestrul II al anului 2022 22-07-2022    - -
HCL 43/13-07-2022 privind aprobarea înființării Serviciului social fără cazare Centru de zi de asistență și recuperare Baia și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de zi de asistență și recuperare Baia 22-07-2022    - -
HCL 42/13-07-2022 privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG193300221/06.08.2019, pentru proiectul ,,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA’’ 22-07-2022    - -
HCL 41/13-07-2022 privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general la finalizarea investiției MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA BAIA, JUDEŢUL TULCEA 22-07-2022    - -
HCL 40/13-07-2022 privind aprobarea organigramei si statul de functii al U.AT. Baia ,județul Tulcea 22-07-2022    - -
HCL 39/13-07-2022 privind completarea comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local al comunei Baia, județul Tulcea, pentru mandatul 2020-2024 22-07-2022    - -
HCL 38/13-07-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 22-07-2022    - -
HCL 37/31-05-2022 privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITARE ȘCOALĂ BAIA, CORP BISERICA COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI 09-06-2022    - -
HCL 36/31-05-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat pentru realizarea investitiei „CENTRU COMUNITAR MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA BAIA” 09-06-2022    - -
HCL 35/31-05-2022 privind atribuirea fam.Simion George și Simion Mirela-Alexandra ,domiciliată in comuna Baia, judeţul Tulcea, a unui lot în suprafaţă de 300 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei , pentru construirea unei locuinţe 09-06-2022    - -
HCL 34/31-05-2022 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si a Conturilor de executie pentru anul 2021 al comunei Baia, judeţul Tulcea 09-06-2022    - -
HCL 33/28-04-2022 cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2022 13-05-2022    - -
HCL 32/28-04-2022 cu privire la aprobarea Conturilor de executie ale bugetului comunei Baia, judeţul Tulcea la trimestrul I al anului 2022 13-05-2022    - -
HCL 31/20-04-2022 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului de investiţii ” alimentarea cu gaze naturale a comunei BAIA,județul Tulcea” 24-04-2022    - -
HCL 30/11-04-2022 privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG193300173/05.07.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.,pentru proiectul C0760C0I0041723800014 din data 17.07.2018 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA CAMENA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA” 22-04-2022    - -
HCL 29/11-04-2022 cu privire la atribuirea dlui Bordianu Nicolae-Adrian ,domiciliat in loc.Baia, str.Pieței , nr 6, comuna Baia, judeţul Tulcea, a unui lot în suprafaţă de 300 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei , pentru construirea unei locuinţe 22-04-2022    - -
HCL 28/11-04-2022 privind aprobarea implementării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea UAT BAIA" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 22-04-2022    - -
HCL 27/11-04-2022 cu privire la retragerea dlui Prelucă Marian ,dreptului de folosință gratuită a terenului în suprafaţă de 300 mp, situat în T67, CC 648/1, lot H4, pentru construirea unei locuinţe 22-04-2022    - -
HCL 26/11-04-2022 cu privire la aprobarea organigramei si statul de functii al U.AT. Baia ,județul Tulcea 22-04-2022    - -
HCL 25/11-04-2022 cu privire la aprobarea vânzarii a unor terenuri , din domeniul privat al comunei BAIA, 22-04-2022    - -
HCL 24/11-04-2022 cu privire la aprobarea pretului la apa potabila si a tarifului la canalizare pentru Serviciul Public Goscom Baia 22-04-2022    - -
HCL 23/11-04-2022 cu privire la acordarea unui ajutor social în valoare netă de 200 lei, din bugetul local pe anul 2022 , persoanelor care au vârsta de peste 80 de ani şi au domiciliul în comuna Baia , judeţul Tulcea 22-04-2022    - -
HCL 22/11-04-2022 cu privire la acordarea unui ajutor social în valoare netă de 400 lei, din bugetul local pe anul 2022 , cuplurilor din comuna Baia , care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 22-04-2022    - -
HCL 21/11-04-2022 privind aprobarea listelor de acces , de stabilire a ordinii de prioritate si de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in comuna Baia , construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte ANL 22-04-2022    - -
HCL 20/11-04-2022 Privind completarea comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al comunei Baia, județul Tulcea, pentru mandatul 2020-2024 22-04-2022    - -
HCL 19/11-04-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 22-04-2022    - -
HCL 18/21-02-2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Baia care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Baia pentru perioada 01.01.2021- 31.12.2021 05-03-2022    - -
HCL 17/21-02-2022 cu privire la atribuirea dnei Vasiloiu Nicoleta ,domiciliată in loc.Baia, str.Viitorului , nr 61, comuna Baia, judeţul Tulcea, a unui lot în suprafaţă de 300 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei , pentru construirea unei locuinţe 05-03-2022    - -
HCL 16/21-02-2022 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv SC GOSCOM Baia S.R.L 05-03-2022    - -
HCL 15/21-02-2022 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2022 05-03-2022    - -
HCL 14/09-02-2022 privind modificarea HCL nr. 59/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului de investiţii ” RELOCARE BRANȘAMENTE INDIVIDUALE LA SISTEMUL EXISTENT DE ALIMENTARE CU APA DIN SATUL BAIA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA” 14-02-2022    - -
HCL 13/09-02-2022 privind modificarea HCL nr. 56/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului de investiţii ” Modernizare străzi în localitatea Panduru și localitatea Caugagia, comuna Baia, judetul Tulcea ” 14-02-2022    - -
HCL 12/09-02-2022 privind modificarea HCL nr. 55/20.10.2021 privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanţare a obiectivului de investiţii ” MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BAIA” 14-02-2022    - -
HCL 11/09-02-2022 privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG193300109/10.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0760C0I0031723800004 din data 14.05.2018, „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOCALITATEA PANDURU, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA" 14-02-2022    - -
HCL 10/27-01-2022 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul ”Înființare fermă de creștere și îngrășarea animale „ satul Baia, comuna Baia, judetul Tulcea 01-02-2022    - -
HCL 9/27-01-2022 cu privire la atribuirea dl Strihan Daniel și Costache Florentina -Cristina ,domiciliați in loc.Baia, str.Răscoalei , nr 23 , comuna Baia, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe 01-02-2022    - -
HCL 8/27-01-2022 cu privire la aprobarea vânzarii a unui teren intravilan al localității Caugagia, situat în T 9, CC 125/1, nr.cad 36409, în suprafață de 5.000 mp , din domeniul privat al comunei BAIA, 01-02-2022    - -
HCL 7/27-01-2022 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Liboși Mihai și vacantarea unui loc de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei BAIA 01-02-2022    - -
HCL 6/27-01-2022 privind modificarea si completarea hotarîrii nr.13/15.03.2019 privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă si canalizare din comuna Baia 01-02-2022    - -
HCL 5/27-01-2022 privind aprobarea cotei de dezvoltare pentru serviciul de alimentare cu apă si canalizare GOSCOM BAIA 01-02-2022    - -
HCL 4/27-01-2022 privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă pentru serviciului de alimentare cu apă si canalizare GOSCOM BAIA 01-02-2022    - -
HCL 3/27-01-2022 cu privire la aprobarea „retelei şcolare din comuna Baia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2022-2023 01-02-2022    - -
HCL 2/27-01-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia 01-02-2022    - -
HCL 1/11-01-2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021 30-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină