• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Baia

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
33 28-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 104/20-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 28.04.2022 ora 13,00 cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2022 da 2022-05-09 -
32 28-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 104/20-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 28.04.2022 ora 13,00 cu privire la aprobarea Conturilor de executie ale bugetului comunei Baia, judeţul Tulcea la trimestrul I al anului 2022 - 2022-05-09 -
31 20-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 103/19-04-2022 cu privire la convocarea de îndată a Consiliului local Baia , judeţul Tulcea în şedinţă extraordinara în data de 20.04.2022 ora 12,00 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului de investiţii ” alimentarea cu gaze naturale a comunei BAIA,județul Tulcea” - 2022-04-20 -
30 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG193300173/05.07.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.,pentru proiectul C0760C0I0041723800014 din data 17.07.2018 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA CAMENA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA” - 2022-04-18 -
29 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 cu privire la atribuirea dlui Bordianu Nicolae-Adrian ,domiciliat in loc.Baia, str.Pieței , nr 6, comuna Baia, judeţul Tulcea, a unui lot în suprafaţă de 300 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei , pentru construirea unei locuinţe - 2022-04-18 -
28 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 privind aprobarea implementării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea UAT BAIA" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - 2022-04-18 -
27 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 cu privire la retragerea dlui Prelucă Marian ,dreptului de folosință gratuită a terenului în suprafaţă de 300 mp, situat în T67, CC 648/1, lot H4, pentru construirea unei locuinţe - 2022-04-18 -
26 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 cu privire la aprobarea organigramei si statul de functii al U.AT. Baia ,județul Tulcea - 2022-04-18 -
25 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 cu privire la aprobarea vânzarii a unor terenuri , din domeniul privat al comunei BAIA, - 2022-04-18 -
24 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 cu privire la aprobarea pretului la apa potabila si a tarifului la canalizare pentru Serviciul Public Goscom Baia da 2022-04-18 -
23 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 cu privire la acordarea unui ajutor social în valoare netă de 200 lei, din bugetul local pe anul 2022 , persoanelor care au vârsta de peste 80 de ani şi au domiciliul în comuna Baia , judeţul Tulcea da 2022-04-18 -
22 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 cu privire la acordarea unui ajutor social în valoare netă de 400 lei, din bugetul local pe anul 2022 , cuplurilor din comuna Baia , care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă da 2022-04-18 -
21 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 privind aprobarea listelor de acces , de stabilire a ordinii de prioritate si de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in comuna Baia , construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte ANL - 2022-04-18 -
20 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 Privind completarea comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al comunei Baia, județul Tulcea, pentru mandatul 2020-2024 - 2022-04-18 -
19 11-04-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia - 2022-04-18 -
18 21-02-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/14-02-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 21.02.2022 ora 15,00 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Baia care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Baia pentru perioada 01.01.2021- 31.12.2021 - 2022-03-01 -
17 21-02-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/14-02-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 21.02.2022 ora 15,00 cu privire la atribuirea dnei Vasiloiu Nicoleta ,domiciliată in loc.Baia, str.Viitorului , nr 61, comuna Baia, judeţul Tulcea, a unui lot în suprafaţă de 300 mp, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei , pentru construirea unei locuinţe - 2022-03-01 -
16 21-02-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/14-02-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 21.02.2022 ora 15,00 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv SC GOSCOM Baia S.R.L da 2022-03-01 -
15 21-02-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/14-02-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 21.02.2022 ora 15,00 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Baia pentru anul 2022 da 2022-03-01 -
14 09-02-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 44/04-02-2022 cu privire la convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 09.02.2022 ora 15,00 privind modificarea HCL nr. 59/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului de investiţii ” RELOCARE BRANȘAMENTE INDIVIDUALE LA SISTEMUL EXISTENT DE ALIMENTARE CU APA DIN SATUL BAIA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA” - 2022-02-10 -
13 09-02-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 44/04-02-2022 cu privire la convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 09.02.2022 ora 15,00 privind modificarea HCL nr. 56/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului de investiţii ” Modernizare străzi în localitatea Panduru și localitatea Caugagia, comuna Baia, judetul Tulcea ” - 2022-02-10 -
12 09-02-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 44/04-02-2022 cu privire la convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 09.02.2022 ora 15,00 privind modificarea HCL nr. 55/20.10.2021 privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanţare a obiectivului de investiţii ” MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BAIA” - 2022-02-10 -
11 09-02-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 44/04-02-2022 cu privire la convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 09.02.2022 ora 15,00 privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG193300109/10.05.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0760C0I0031723800004 din data 14.05.2018, „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOCALITATEA PANDURU, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA" - 2022-02-10 -
10 27-01-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 27.01.2022 ora 15,00 cu privire la aprobarea PUZ intocmit pentru obiectivul ”Înființare fermă de creștere și îngrășarea animale „ satul Baia, comuna Baia, judetul Tulcea - 2022-01-28 -
9 27-01-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 27.01.2022 ora 15,00 cu privire la atribuirea dl Strihan Daniel și Costache Florentina -Cristina ,domiciliați in loc.Baia, str.Răscoalei , nr 23 , comuna Baia, judeţul Tulcea, a unui lot in suprafaţă de 300 mp, in folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, pentru construirea unei locuinţe - 2022-01-28 -
8 27-01-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 27.01.2022 ora 15,00 cu privire la aprobarea vânzarii a unui teren intravilan al localității Caugagia, situat în T 9, CC 125/1, nr.cad 36409, în suprafață de 5.000 mp , din domeniul privat al comunei BAIA, - 2022-01-28 -
7 27-01-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 27.01.2022 ora 15,00 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Liboși Mihai și vacantarea unui loc de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei BAIA - 2022-01-28 -
6 27-01-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 27.01.2022 ora 15,00 privind modificarea si completarea hotarîrii nr.13/15.03.2019 privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă si canalizare din comuna Baia - 2022-01-28 -
5 27-01-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 27.01.2022 ora 15,00 privind aprobarea cotei de dezvoltare pentru serviciul de alimentare cu apă si canalizare GOSCOM BAIA - 2022-01-28 -
4 27-01-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 27.01.2022 ora 15,00 privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă pentru serviciului de alimentare cu apă si canalizare GOSCOM BAIA - 2022-01-28 -
3 27-01-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 27.01.2022 ora 15,00 cu privire la aprobarea „retelei şcolare din comuna Baia, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2022-2023 - 2022-01-28 -
2 27-01-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 14/20-01-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 27.01.2022 ora 15,00 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia - 2022-01-28 -
1 11-01-2022 GHEORGHE MARIAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 4/05-01-2022 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia, județul Tulcea în data de 11.01.2022, ora 10:00 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021 - 2022-01-26 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local