Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice:   Legislaţie - Formulare - Oferte 
 
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunţ - examen promovare in clasa
anunt concurs.pdf  (137,60 KB)  data: 12-09-2022   utilizator: 1  
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - COMUNICAT DE PRESĂ

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru România, în valoare de 500 de milioane de euro, pusă la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe împădurite. Măsura face parte din strategia țării noastre de asigurare a protecției pădurilor și a biodiversității.


        ”La sfârșitul lunii mai C.E a aprobat prima din cele două scheme de ajutor de stat ale României, în valoare de 100 de milioane de euro, scopul acesteia fiind sprijinirea regenerării suprafețelor de fond forestier afectate de calamități naturale din România. Schema aprobată astăzi, care se va desfășura până la 30 iunie 2026, are o valoare mult mai mare, respectiv 500 de milioane de euro, și urmărește să sprijine deținătorii de terenuri agricole adecvate pentru împădurire în vederea creării de noi suprafețe de pădure. Acest lucru va avea un impact climatic pozitiv pe termen lung, efecte de care se vor bucura și generațiile viitoare”, a menționat ministrul Barna TÁNCZOS.


        În cadrul schemei se va oferi sprijin sub forma unor granturi directe deținătorilor publici și privați de terenuri agricole adecvate pentru împădurire, inclusiv municipalităților, precum și asociațiilor acestora. 

        Pentru a beneficia de ajutor, deținătorii de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 ha, sau perdele forestiere de protecție (adică rânduri de arbori și arbuști pentru a proteja terenurile agricole împotriva eroziunii eoliene și a secetei) cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha. În plus, beneficiarii trebuie să se asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere este adecvat pentru împădurire. De asemenea, împădurirea trebuie realizată în conformitate cu un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră, în care sunt detaliate speciile de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. Sprijinul public nerambursabil acordat în baza schemei acoperă integral costurile standard prevăzute. 

OUG NR- 35 din 06-04-2022.pdf  (846,96 KB)  data: 08-08-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL REZULTATE FINALE – etapa III- PROBA INTERVIU în cadrul selecției pentru experți în cadrul proiectului„” Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021 ,implementat de către UAT COMUNA Baia în calitate de BENEFICIAR
proces verbal REZULTATE FINALE PROBA III INTERVIU.docx  (21,16 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL REZULTATE FINALE.docx  (23,65 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL– etapa III - rezultate proba interviu în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021
rezultate interviu.docx  (20,91 KB)  data: 25-07-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL– etapa II - verificarea și evaluarea cv-ului și a documentelor depuse în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021
proces verbal evaluare cv experti etapa II.docx  (21,90 KB)  data: 20-07-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal rezultate finale - etapa 3 - PROBA INTERVIU în cadrul selecţiei pentru experţi în cadrul proiectului "Măsuri integrate de dezvoltare locala" PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
rezultate finale etapa III.pdf  (52,14 KB)  data: 03-06-2022   utilizator: 1  
Borderou de notare la proba interviu, la concursul organizat în data de 02.06.2022 pentru selecţie experţi - responsabil comunicare proiect în cadrul proiectului "Masuri integrate de dezvoltare locală" PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
rezultat proba interviu.pdf  (46,79 KB)  data: 02-06-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal rezultate finale - etapa II - verificarea şi evaluarea cv-ului şi a documentelor depuse în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
PV rezultate finale etapa 2.pdf  (281,70 KB)  data: 31-05-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal selecţie dosare - etapa I în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
PV selectie dosare etapa 1.pdf  (295,60 KB)  data: 27-05-2022   utilizator: 1  
Hotărârea ISU Tulcea nr 52/21.04.2022 privind actualizarea spaţiilor temporare pentru cazare pe teritoriul judeţului Tulcea a cetăţenilor proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina
ISUTL-hotararea52-2022.pdf  (572,78 KB)  data: 21-04-2022   utilizator: 1  
Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - Campania naţională - Curăţăm România
   Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează, în cursul lunii aprilie 2022, Campania Națională „Curățăm România!” sub sloganul ”O țară fără deșeuri abandonate!”. Cantitățile foarte mari de deșeuri abandonate ilegal pe tot cuprinsul țării ne obligă să facem ceva. Avem o responsabilitate morală pentru ce lăsăm moștenire generațiilor viitoare.
   Până în 2020, România trebuia să ajungă la 50% rată de reciclare pentru a nu fi penalizată de către Uniunea Europeană. Acestă ţintă a fost ratată, având în vedere că doar 11% din deşeurile municipale sunt reciclate, ceea ce ne face ţara cu a doua cea mai slabă rată de reciclare din UE, sub noi fiind doar Malta cu 6,5%. Un procent ruşinos, având în vedere că media europeană este de 47%, cea mai mare rată fiind în Germania, 67%.

    Până în 2025, România trebuie să ajungă la 55% rată de reciclare, o ţintă greu de atins pentru ţara noastră, care încă se luptă cu închiderea gropilor de gunoi ilegale şi cu importurile ilegale de deşeuri. Aceasta presupune o altă provocare pentru România: reducerea până la 10% a cantităţii de deşeuri municipale depozitate, până în 2035. În prezent, românii depozitează 70% din gunoiul pe care-l produc, în timp ce media europeană este de 24%, restul se reciclează.

   Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - Campania naţională - Curăţăm România


Campania nationala - Curatam Romania.pdf  (246,83 KB)  data: 21-04-2022   utilizator: 1  
Rezultat proba interviu (etapa III) - proba interviu - proiect "Împreună pentru bunicii comunei Baia"
rezultate finale 1220.pdf  (21,00 KB)  data: 27-01-2022   utilizator: 1  
Rezultate finale - etapa III proba interviu - proiect Măsuri integrate de dezvoltare locală
rezultate finale 1216.pdf  (25,75 KB)  data: 27-01-2022   utilizator: 1  
Rezultat proba interviu (etapa III) - în cadrul selecţiei pentru experţi - proiect "Împreună pentru bunicii comunei Baia"
proces verbal proba interviu.pdf  (24,36 KB)  data: 25-01-2022   utilizator: 1  
Rezultat proba interviu (etapa III) - în cadrul selecţiei pentru experţi - proiect "Măsuri integrate de dezvoltare locală"
proces verbal probal - rezultat proba interviu_.pdf  (25,09 KB)  data: 25-01-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal selecţie dosare - etapa I în cadrul proiectului "Măsuri integrate de dezvoltare locală"
Anunt SEE Nornegia.pdf  (31,55 KB)  data: 17-01-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal selecţie dosare - etapa I în cadrul proiectului "Împreună pentru bunicii comunei Baia"
anunt POCU.pdf  (28,63 KB)  data: 17-01-2022   utilizator: 1  
Proces verbal selecţie dosare - etapa III în cadrul proiectului Împreună pentru bunicii comunei Baia - proba interviu
PV etapa III proba interviu.pdf  (344,64 KB)  data: 04-01-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL ETAPA II- verificarea si evaluarea cv-ului si a documentelor depuse
pv nr 9811.pdf  (578,68 KB)  data: 29-12-2021   utilizator: 1  
Proces verbal selecţie dosare - etapa I în cadrul proiectului Împreună pentru bunicii comunei Baia
rezultat selectie dosare.pdf  (18,23 KB)  data: 27-12-2021   utilizator: 1  
ANUNT ORGANIZARE CONCURS POSTURI IN AFARA ORGANIGRAMEI
ANUNT ORGANIZARE CONCURS.pdf  (332,83 KB)  data: 20-12-2021   utilizator: 1  
Anunţ - procedura de nominalizare a punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare care vor funcţiona în anul 2022 în perimetrul RBDD şi în zonele limitrofe
puncte debarcare si centre prima vanzare.pdf  (175,95 KB)  data: 25-10-2021   utilizator: 1  
HOTARAREA NR 40 din anul 2020 privind aprobarea listelor de acces, de stabilire a ordinii de prioritate si de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in comuna Baia, construite prin Agentia Nationala pentru locuinte ANL
HOTARAREA NR 40 - 2020.pdf  (76,32 KB)  data: 17-09-2021   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate