Arhiva pentru anul
secţiunea
 
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
GAL Delta Dunării - organizare cursuri gratuite (ajutor bucătar, muncitor piscicol, camerista, asistent personal profesionist, etc)
expirat la: 12-07-2022
anunt cursuri gratuite.pdf  (504,85 KB)  data: 06-07-2022   utilizator: 1  
Anunţ - organizare concurs recrutare personal pe posturi înființate în afara organigramei uat comuna Baia, județul Tulcea pentru desfașurarea de activități în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” cod pn4059
expirat la: 03-08-2022
anunt concurs.docx  (195,74 KB)  data: 28-06-2022   utilizator: 1  
formulare inscriere.docx  (170,10 KB)  data: 28-06-2022   utilizator: 1  
rezultate finale etapa I.pdf  (110,77 KB)  data: 14-07-2022   utilizator: 1  
Anunţ referitor la seceta pedologică
expirat la: 09-06-2022
Toţi fermierii care constată calamităţi în culturile de toamnă provocate de seceta pedologică sunt aşteptaţi azi, 07.06.2022 la sediul primariei comunei Baia, judeţul Tulcea în vederea depunerii de înştiinţări privind pagubele produse de acest fenomen. 
data: 07-06-2022   utilizator: 1
Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale - referitor constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021
expirat la: 12-06-2022
referitor constatare si evaluare pagube culturi agricole.pdf  (76,42 KB)  data: 07-06-2022   utilizator: 1  
COMUNA BAIA, judetul Tulcea anunţă scoaterea la concurs a postului de responsabil comunicare proiect – 1 persoana – 20 luni, în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059
expirat la: 19-06-2022
anunt concurs recrutare responsabil comunicare.docx  (169,80 KB)  data: 16-05-2022   utilizator: 1  
formulare.docx  (160,54 KB)  data: 16-05-2022   utilizator: 1  
Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022
expirat la: 03-07-2022
  Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE cu condiția să dețină bovine în exploataţie la data depunerii cererii conform art. 4 lit.c) din OUG nr. 51/2022.

8.1.1. Documente generale

 

  • copie de pe BI/CI a solicitantului;
  • copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului,
  • împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin împuternicit sau reprezentant legal;
  • covada privind coordonatele bancare pentru PF,PFA,II,IF
  • pentru persoanele juridice este obligatoriu cont deschis pe numele acestora la  trezorerie
8.1.2. Documente specifice

 

  • documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau  efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut de solicitant în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă / înscrise în cerere;
  • în cazul în care în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine figurează mai multe exploatații cu coduri ANSVSA, documentul mai sus menționat va fi depus pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte.
 

ATENȚIE!

   Documentul se emite de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA), la solicitarea beneficiarului și se transmite electronic de către aceștia (utilizatorii SNIIA) către centrele locale / județene / al municipiului București APIA.


Cerere ajutor stat bovine -COVID 19.docx  (29,13 KB)  data: 27-04-2022   utilizator: 1  
COMUNICAT DE PRESĂ - 3 forme noi de sprijin pentru susținerea activității fermierilor în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
expirat la: 15-05-2022
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat, respectiv:

     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.
 
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel: 
   a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine; 
   b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine; 
   c) 116.000 mii lei pentru sectorula vicol. 
Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la: 

   a)Centrele APIA pe razacăruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cerere aunică de plată în anul 2021, în cazula jutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin

   b)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin

   c)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, înanul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot  transmite si prin poștă
, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.
Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA. 

Informațiile
privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIAwww.apia.org.ro, accesând următorul link: Ajutoare pentru susţinerea activităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / ovine - caprine / legume-fructe, cartofi și vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - APIA .


Legislație:

OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


APIA, mereu alături de fermieri!


data: 27-04-2022   utilizator: 1
Recensământul populației și locuințelor
expirat la: 15-05-2022

CALENDAR RPL 2021:


• 1 februarie – 13 martie 2022:
Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021


• 14 martie – 15 mai 2022:
Autorecenzare online


• 16 mai – 17 iulie 2022:
Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)Ce este Recensământul Populației și Locuințelor și de ce este obligatorie participarea la recensământ
afis recensamant.pdf  (126,12 KB)  data: 13-04-2022   utilizator: 1  
Informare - gripa aviară
expirat la: 07-08-2022
Informare gripa aviara.pdf  (116,16 KB)  data: 01-04-2022   utilizator: 1  
GAL DELTA DUNĂRII - organizare cursuri
expirat la: 12-07-2022
Cursuri de initiere pentru ajutor bucatar, chelner/ospatar, competente digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei şi cursuri calificare pentru administrator de pensiune, lucrător în comerţ, manichiuristă, cameristă, agent de securitate. Cursurile sunt organizate de GAL DELTA DUNĂRII - date de contact

afis cursuri.pdf  (179,33 KB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Identificare posibilităţi cazare refugiaţi
expirat la: 31-03-2022
posibilitati cazare refugiati.pdf  (1,27 MB)  data: 30-03-2022   utilizator: 1  
Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor Tulcea - referitor gripa aviară
expirat la: 14-08-2022
DS - adresa gripa aviara.pdf  (37,18 KB)  data: 28-03-2022   utilizator: 1  
Autoritatea Naţională Fitosanitară - Oficiul Fitosanitar Tulcea - buletin de avertizare nr. 05/ 22.03.2022
expirat la: 08-05-2022
Buletin de avertizare BA 5 - Tratamente specifice in spatii protejate-.pdf  (737,46 KB)  data: 22-03-2022   utilizator: 1  
Alege inițiativa pentru Ucraina
expirat la: 30-06-2022
Alege inițiativa pentru Ucraina - https://oamenidebine.ro/

comunicat - institutia prefectului judetul tulcea.pdf  (132,14 KB)  data: 18-03-2022   utilizator: 1  
Instituţia Prefectului - Judeţul Tulcea - circulara referitor cazare refugiaţi
expirat la: 14-06-2022
circulara 2862.pdf  (138,93 KB)  data: 07-03-2022   utilizator: 1  
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea - referitor cazare refugiați
expirat la: 30-04-2022
În contextul geopolitic actual, având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.315/05.03.2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona confiictului armat din Ucraina și care nu solicita o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, vă INFORMAM ca pentru a fi luat în evidență spațiul de cazare pe care il administrați trebuie să comunicați acest aspect autorității administrației publice locale pe al cărui teritoriu se află...

INFORMARE.pdf  (1,26 MB)  data: 07-03-2022   utilizator: 1  
GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂREA 315
expirat la: 12-06-2022
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂREA 315 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

Hotararea_guvernului_315.pdf  (296,23 KB)  data: 05-03-2022   utilizator: 1  
Autoritatea Naţională Fitosanitară organizează sesiuni de instruire şi cerificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor
expirat la: 04-04-2022
A1 Cererea de inscriere.docx  (38,96 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
Instiintare utilizatori luna martie 2022.pdf  (21,41 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
Declaratie cursant - curs on line.docx  (4,68 KB)  data: 21-02-2022   utilizator: 1  
Autoritatea Naţională Fitosanitară - acordare autorizaţii temporare - utilizare seminţe de floarea soarelui
expirat la: 16-05-2022
macheta nr 1.xlsx  (11,38 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
macheta nr 3.xlsx  (11,32 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
macheta nr 4.xlsx  (11,20 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
informare.pdf  (82,66 KB)  data: 10-02-2022   utilizator: 1  
Direcţia Generală de Asistenţă Socială - anunţ campanie de recrutare persoane care doresc să devină asistent maternal profesionist
expirat la: 01-03-2022
anunt recrutare asistenti maternali.pdf  (59,80 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produselor agricole
expirat la: 16-05-2022
Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de legume în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cu legume în spaţii protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol 

adresa informare primarii.pdf  (20,28 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
ANEXA 1 cerere si declaratii.docx  (16,75 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
ANEXA 2 cerere si declaratii.docx  (15,79 KB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
minimis legume in anul 2022.docx  (3,64 MB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
program sustinere usturoi.docx  (4,33 MB)  data: 08-02-2022   utilizator: 1  
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea anunţă desfăşurarea cursurilor de formare profesională în domeniile agricole în perioada 17-01-2022 :: 18-03-2022
expirat la: 18-03-2022
anunt cursuri DAJT.pdf  (40,00 KB)  data: 31-01-2022   utilizator: 1  
Hotărârea de Guvern nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
expirat la: 24-04-2022
Începând cu data de 10.01.2022, la nivelul tuturor unității administrativ-teritoriale din județul Tulcea se pun în aplicare măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc stabilite prin Hotărârea de Guvern nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, conform anexelor 1-4 la prezenta hotărâre, astfel...

masuri combatere covid.doc  (80,50 KB)  data: 11-01-2022   utilizator: 1  
Măsuri sprijin financiar, condiții, modalități de obținere
expirat la: 30-04-2022
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea: Avertizare gripă aviară
expirat la: 31-03-2022
caz gripa aviara.pdf  (38,03 KB)  data: 25-11-2021   utilizator: 1  
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea - măsuri pentru combaterea Covid - Hotărârea 161 din 25 octombrie 2021
expirat la: 28-02-2022
CSJU Tulcea - hotararea 161 octombrie 2021.pdf  (85,98 KB)  data: 25-10-2021   utilizator: 1  
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate

anunturi_comunicate