Funcţionarii primăriei Baia

Nr.crt. Nume Prenume Funcţia Compartiment
1 BALLASCH DOINA-IULIA INSPECTOR CONTABILITATE
2 BALOI DUMITRU REFERENT CONTABILITATE
3 BASA STEFAN PAZNIC ADMINISTRATIV
4 BELCIUG ELENA GUARD ADMINISTRATIV
5 COJOCARIU CARMEN-ANGELICA INSPECTOR CONTABILITATE
6 COJOCARIU DUMITRU SOFER SITUATII DE URGENTA
7 CORACI DANIELA PSIHOLOG CENTRU DE ZI PENTRU COPII
8 DRAGNEA IORDANA REFERENT CONTABILITATE
9 DRAGULESCU RODICA-NICOLETA INSPECTOR IMPOZITE SI TAXE
10 DUMITRACHE VALENTIN INSPECTOR REGISTRU AGRICOL
11 GHEORGHE NICOLAE PAZNIC ADMINISTRATIV
12 IANCU PATASA inspector urbanism
13 MIHAIL VALENTINA CONSILIER ASISTENTA SOCIALA
14 MIRICIOIU MADALINA-CARMEN INSPECTOR CENTRU DE ZI PENTRU COPII
15 NEAGU GABRIELA referent achiziţii
16 OLTEANU LUCIAN SOFER ADMINISTRATIV
17 ONOFREI ANICUTA REFERENT CONTABILITATE
18 OPRESCU PETRE SEF SERVICIU S.V.S.U. SITUATII DE URGENTA
19 PATASA IANCU INSPECTOR URBANISM
20 RADU ANA MARIA referent Secretariat
21 RAFTI TANASE REFERENT IMPOZITE SI TAXE
22 STOIAN ION MUNCITOR CENTRU DE ZI PENTRU COPII
23 VARBAN NINA INSPECTOR ASISTENTA SOCIALA
Lista funcţiilor personalului plătit din fondurile publice - Legea 153/2017

venituri Legea 153/2017, anul: 2022   nicio înregistrare disponibilă