Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 COJOCARIU CARMEN-ANGELICA inspector superior Compartiment buget, finanțe, contabilitate da
2 HĂLĂLĂU IOANA secretar general secretar general da
3 MIRICIOIU MĂDĂLINA inspector superior Serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor da
4 NEAGU GABRIELA consilier achizitii publice asistent Compartiment achizitii publice da
5 PARTENIE OANA inspector Serviciu public goscom -
6 RADU ANA-MARIA referent superior Compartiment impozite și taxe da