• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Baia: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 56/03-03-2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind achiziţia de executie lucrari igienizare case in cadrul proiectului ,,Centru Comunitar Multifunctional in localitatea Baia” 12-03-2023    - -
Dispoziţia 40/08-02-2023 DISPOZITIA Nr . 40 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia , judeţul Tulcea în data de 15.02.2023 ora 16,00 24-03-2023    - -
Dispoziţia 28/30-01-2023 privind actualizarea Unitatii Locale de Sprijin pentru Combaterea Bolilor 06-02-2023    - -
Dispoziţia 17/19-01-2023 cu privire la aprobarea modificarii si completarii procedurii operaționale „ Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile „- în cadrul proiectului,, Măsuri Integrate de dezvoltare locală”, cod PN4059 finanțat prin Granturi Norvegiene 2014-2021 06-02-2023    - -
Dispoziţia 12/06-01-2023 cu privire la convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia , judeţul Tulcea în data de 11.01.2023 ora 15,00 06-02-2023    - -
Dispoziţia 7/03-01-2023 privind stabilirea indemnizației persoanelor cu handicap grav din comuna Baia , judetul Tulcea, incepand cu luna ianuarie 2023 06-02-2023    - -
Dispoziţia 6/03-01-2023 privind stabilirea salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei Baia , judetul Tulcea, incepand cu luna ianuarie 2023 06-02-2023    - -
Dispoziţia 3/03-01-2023 privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiect ,pentru implementarea proiectului ” ÎMPREUNĂ PENTRU BUNICII COMUNEI BAIA ” POCU/656/4/4/132149 cod SMIS 2014 :132149 06-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină