Aspecte sociale, culturale şi de tradiţie


   Comuna Baia este situată în sud estul judeţului Tulcea, fiind învecinată la nord cu teritoriul administrativ al comunei Stejaru, la sud vest de comuna Beidaud, la est de comuna Ceamurlia de Jos şi la sud de judeţul Constanţa. Localitatea este străbătută pe direcţia nord - sud de D.N.22 (E87) Tulcea – Constanţa şi pe direcţia nord - est de calea ferată Tulcea - Constanţa. Baia este amplasată la o distanţă de 57 km până la Tulcea, municipiul reşedinţă de judeţ şi respectiv 20 km până la cel mai apropiat centru urban – Babadag. Satele componente ale comunei sunt: Baia – reşedinţa de comună, Camena – amplasat la o distanţă de 19 km de satul Baia, Caugagia – situat la o distanţă de 6 km, Ceamurlia de Sus – la 12 km distanţă de Baia şi Panduru – situat la 5 km de reşedinţa de comună. Suprafaţa administrativă a comunei Baia este de 19829,90 ha, din care suprafaţa de intravilan este de aproximativ 760 ha, fiind compusă din: 305,72 ha în satul Baia, 195,66 ha în satul Ceamurlia de Sus, 79,859 ha în satul Camena, 46,69 ha în satul Caugagia şi 130,955 ha în satul Panduru. Populaţia comunei este de 4674 locuitori, din care 3860 sunt locuitori peste 18 ani. În ceea ce priveşte structura demografica, aceasta este compusă din români – 75,34% şi aromâni – 24,66%.