• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
Anunţuri şi comunicate publicate în Monitorul Oficial Local pentru anul
Anunţ - examen promovare in clasa
anunt concurs.pdf  (137,60 KB)  data: 12-09-2022   utilizator: 1  
Pentru atribuirea contractului de achizitie publica servicii furnizare hrana prescolari în cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală”
expirat la 30-09-2022
Servicii de furnizare hrana – pregatirea, prepararea si livrarea zilnica a hranei (masa de pranz felul 1 si 2 si desert), a unui numar total de 7.200 meniuri, respectiv 50 meniuri de 3 ori pe saptamana timp de 12 luni. Termen limită depunere oferte - 9 septembrie 2022

documentatie.zip  (921,24 KB)  data: 25-08-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL REZULTATE FINALE – etapa III- PROBA INTERVIU în cadrul selecției pentru experți în cadrul proiectului„” Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021 ,implementat de către UAT COMUNA Baia în calitate de BENEFICIAR
proces verbal REZULTATE FINALE PROBA III INTERVIU.docx  (21,16 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL REZULTATE FINALE.docx  (23,65 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL– etapa III - rezultate proba interviu în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021
rezultate interviu.docx  (20,91 KB)  data: 25-07-2022   utilizator: 1  
PROCES VERBAL– etapa II - verificarea și evaluarea cv-ului și a documentelor depuse în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021
proces verbal evaluare cv experti etapa II.docx  (21,90 KB)  data: 20-07-2022   utilizator: 1  
APIA - anunţ important în atenţia fermierilor
expirat la 11-09-2022
anunt apia.pdf  (14,87 KB)  data: 14-07-2022   utilizator: 1  
marti - 19-07-2022 - sedinta de informare.pdf  (17,30 KB)  data: 15-07-2022   utilizator: 1  
Anunţ - organizare concurs recrutare personal pe posturi înființate în afara organigramei uat comuna Baia, județul Tulcea pentru desfașurarea de activități în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” cod pn4059
expirat la 03-08-2022
anunt concurs.docx  (195,74 KB)  data: 28-06-2022   utilizator: 1  
formulare inscriere.docx  (170,10 KB)  data: 28-06-2022   utilizator: 1  
rezultate finale etapa I.pdf  (110,77 KB)  data: 14-07-2022   utilizator: 1  
Anunţ referitor la seceta pedologică
expirat la 09-06-2022
Toţi fermierii care constată calamităţi în culturile de toamnă provocate de seceta pedologică sunt aşteptaţi azi, 07.06.2022 la sediul primariei comunei Baia, judeţul Tulcea în vederea depunerii de înştiinţări privind pagubele produse de acest fenomen. 
data: 07-06-2022   utilizator: 1
Proces-verbal rezultate finale - etapa 3 - PROBA INTERVIU în cadrul selecţiei pentru experţi în cadrul proiectului "Măsuri integrate de dezvoltare locala" PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
rezultate finale etapa III.pdf  (52,14 KB)  data: 03-06-2022   utilizator: 1  
Borderou de notare la proba interviu, la concursul organizat în data de 02.06.2022 pentru selecţie experţi - responsabil comunicare proiect în cadrul proiectului "Masuri integrate de dezvoltare locală" PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
rezultat proba interviu.pdf  (46,79 KB)  data: 02-06-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal rezultate finale - etapa II - verificarea şi evaluarea cv-ului şi a documentelor depuse în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
PV rezultate finale etapa 2.pdf  (281,70 KB)  data: 31-05-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal selecţie dosare - etapa I în cadrul proiectului Măsuri integrate de dezvoltare locala PN4059, finanţat din Granturi SEE şi Norvegiene 2014-2021
PV selectie dosare etapa 1.pdf  (295,60 KB)  data: 27-05-2022   utilizator: 1  
COMUNA BAIA, judetul Tulcea anunţă scoaterea la concurs a postului de responsabil comunicare proiect – 1 persoana – 20 luni, în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059
expirat la 19-06-2022
anunt concurs recrutare responsabil comunicare.docx  (169,80 KB)  data: 16-05-2022   utilizator: 1  
formulare.docx  (160,54 KB)  data: 16-05-2022   utilizator: 1  
Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022
expirat la 03-07-2022
  Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE cu condiția să dețină bovine în exploataţie la data depunerii cererii conform art. 4 lit.c) din OUG nr. 51/2022.

8.1.1. Documente generale

 

  • copie de pe BI/CI a solicitantului;
  • copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului,
  • împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin împuternicit sau reprezentant legal;
  • covada privind coordonatele bancare pentru PF,PFA,II,IF
  • pentru persoanele juridice este obligatoriu cont deschis pe numele acestora la  trezorerie
8.1.2. Documente specifice

 

  • documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau  efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut de solicitant în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă / înscrise în cerere;
  • în cazul în care în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine figurează mai multe exploatații cu coduri ANSVSA, documentul mai sus menționat va fi depus pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte.
 

ATENȚIE!

   Documentul se emite de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA), la solicitarea beneficiarului și se transmite electronic de către aceștia (utilizatorii SNIIA) către centrele locale / județene / al municipiului București APIA.


Cerere ajutor stat bovine -COVID 19.docx  (29,13 KB)  data: 27-04-2022   utilizator: 1  
COMUNICAT DE PRESĂ - 3 forme noi de sprijin pentru susținerea activității fermierilor în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
expirat la 15-05-2022
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat, respectiv:

     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.
 
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel: 
   a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine; 
   b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine; 
   c) 116.000 mii lei pentru sectorula vicol. 
Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la: 

   a)Centrele APIA pe razacăruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cerere aunică de plată în anul 2021, în cazula jutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin

   b)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin

   c)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, înanul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot  transmite si prin poștă
, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.
Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA. 

Informațiile
privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIAwww.apia.org.ro, accesând următorul link: Ajutoare pentru susţinerea activităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / ovine - caprine / legume-fructe, cartofi și vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - APIA .


Legislație:

OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


APIA, mereu alături de fermieri!


data: 27-04-2022   utilizator: 1
Recensământul populației și locuințelor
expirat la 15-05-2022

CALENDAR RPL 2021:


• 1 februarie – 13 martie 2022:
Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021


• 14 martie – 15 mai 2022:
Autorecenzare online


• 16 mai – 17 iulie 2022:
Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)Ce este Recensământul Populației și Locuințelor și de ce este obligatorie participarea la recensământ
afis recensamant.pdf  (126,12 KB)  data: 13-04-2022   utilizator: 1  
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea - referitor cazare refugiați
expirat la 30-04-2022
În contextul geopolitic actual, având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.315/05.03.2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona confiictului armat din Ucraina și care nu solicita o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, vă INFORMAM ca pentru a fi luat în evidență spațiul de cazare pe care il administrați trebuie să comunicați acest aspect autorității administrației publice locale pe al cărui teritoriu se află...

INFORMARE.pdf  (1,26 MB)  data: 07-03-2022   utilizator: 1  
Rezultat proba interviu (etapa III) - proba interviu - proiect "Împreună pentru bunicii comunei Baia"
rezultate finale 1220.pdf  (21,00 KB)  data: 27-01-2022   utilizator: 1  
Rezultate finale - etapa III proba interviu - proiect Măsuri integrate de dezvoltare locală
rezultate finale 1216.pdf  (25,75 KB)  data: 27-01-2022   utilizator: 1  
Rezultat proba interviu (etapa III) - în cadrul selecţiei pentru experţi - proiect "Împreună pentru bunicii comunei Baia"
proces verbal proba interviu.pdf  (24,36 KB)  data: 25-01-2022   utilizator: 1  
Rezultat proba interviu (etapa III) - în cadrul selecţiei pentru experţi - proiect "Măsuri integrate de dezvoltare locală"
proces verbal probal - rezultat proba interviu_.pdf  (25,09 KB)  data: 25-01-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal selecţie dosare - etapa I în cadrul proiectului "Măsuri integrate de dezvoltare locală"
Anunt SEE Nornegia.pdf  (31,55 KB)  data: 17-01-2022   utilizator: 1  
Proces-verbal selecţie dosare - etapa I în cadrul proiectului "Măsuri integrate de dezvoltare locală"
expirat la 05-01-2022
data: 17-01-2022   utilizator: 1
Proces-verbal selecţie dosare - etapa I în cadrul proiectului "Împreună pentru bunicii comunei Baia"
anunt POCU.pdf  (28,63 KB)  data: 17-01-2022   utilizator: 1  
Proces verbal selecţie dosare - etapa III în cadrul proiectului Împreună pentru bunicii comunei Baia - proba interviu
PV etapa III proba interviu.pdf  (344,64 KB)  data: 04-01-2022   utilizator: 1