Arhiva pentru anul
secţiunea
 
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Anunț - achiziționare directă contract de Furnizare autoutilitară cu bena basculabilă în cadrul proiectului ”Dotarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare Comuna Baia, Județul Tulcea” .
expirat la: 04-06-2023
Cod clasificare CPV34131000-4 – Camionete  34144700-5  Vehicule utilitare 

Modalitatea de achiziție
Achiziția se va face prin cumpărare directa din catalogul electronic de bunuri, servicii si lucrări, disponibil pe SEAP. In aceste condiții va invitam sa postați in acest catalog electronic, pana cel târziu la data de 24.05.2023, oferta dvs., întocmita in conformitate cu cerințele din documentația de atribuire, publicata pe website-ului primăriei.


Sursa de finantare: Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa LEADER/Sub-măsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare locală G.A.L. Razim”, Măsura M6/6B „Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază pentru populație”
Conditii de ofertare
Operatorii economici interesati sa oferteze vor putea accesa si descarca de pe site-ul Primariei Comunei Baia primariabaia@yahoo.com, documentatia de atribuire ( Caietul de sarcini, Formulare).
Ofertantul va elabora propunerea tehnica și financiaraă încat sa respecte cerintele din documentatia de atribuire.
Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt minime si obligatorii. 
Preturile unitare din oferta vor fi exprimate in lei, fara TVA, sunt ferme si nu pot fi modificate.
Nu se accepta oferte alternative.
Termenul de livrare:  30 zile  de la data emiterii ordinului de furnizare. formular oferta tehnica si financiara.docx  (16,08 KB)  data: 18-05-2023   utilizator: 1  
caiet de sarcini.docx  (66,63 KB)  data: 18-05-2023   utilizator: 1  
contract furnizare autoutilitara.doc  (110,00 KB)  data: 18-05-2023   utilizator: 1  
anunt - achizitie directa.docx  (37,94 KB)  data: 18-05-2023   utilizator: 1