Ofiţer de stare civilă:
MIRICIOIU MĂDĂLINA, inspector superior
Serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor
 
Monitorul oficial local - publicaţii de căsătorie