Vânzări, închirieri, concesionări

Anunţuri vânzări, licitaţii, anul: 2019

Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes local pe anul 2019

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Baia , Str. Baia , Nr. 2 , Comuna Baia , judeţul  Tulcea , telefon 0240/564.138, fax 02564.065, email primariabaia@yahoo.com

anunt-licitatie-nonprofit-si-culte-2019-pt-presa.pdf  (0.18MB) : 02-08-2019   utilizator: 123  

actualizat: 02-08-2019   utilizator: 123  

Anuţuri vânzări terenuri extravilane